ചില - "ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ" വിശേഷങ്ങള്‍

ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിലെ 12 വിളക്ക് ഉത്സവത്തിന്‌ പങ്കെടുത്തതില്‍ നിന്നും ചില ചിത്രങ്ങള്‍ 
 
ഭക്തി സാന്ദ്രം 
വഴിപാട്
ഹാവൂ ഞാന്‍ മടുത്തു ഇനി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാം .....

ഒരു ഓച്ചിറ കാള
വിശ്രമം  .....
 തേങ്ങ ഉടക്കല്‍
ഭൂതം ഭാവി വര്‍ത്തമാനം ...
പ്രദിക്ഷണ വഴി
സര്‍പ്പത്താന്‍
നാവൂര് പാട്ട്
റെസ്റ്റ്
ഭജന മണ്ഡപം
ഋഷഭ  വന്ദനം
കളര്‍ ചേഞ്ച്‌

ഋഷഭ  വന്ദനം

!!!!!!

ഋഷഭ  വന്ദനം

ഋഷഭ  വന്ദനം

ഇനിയാര്  ??????

ഹാവൂ ....

ഭക്ത

നേര്‍ച്ച രൂപങ്ങള്‍

വാണിഭ കാഴ്ച

???????


ഡിസൈനിംഗ്

ആളൊഴിഞ്ഞ നേരം

നിലവിളക്കുകള്‍ദീപംതിരക്കേറുമ്പോള്‍


0