നിഷ്കളങ്കന്‍ 

ഓ നമ്മക്കെന്താ കാര്യം 

  പൂവ് 

 വെടിയൊഴിഞ്ഞ പീരങ്കി 

 കടലോരക്കാഴ്ച 

  കടലോരക്കാഴ്ച
  കടലോരക്കാഴ്ച 

 മലയോരക്കാഴ്ച 

 അസ്തമയം ഫോര്‍ട്ട്‌ കൊച്ചി 

  ഇടുക്കിയിലെ ഒരു പ്രഭാതം 

 യാത്ര 

 ഒളിത്താവളം 


 ഇരയെകാത്ത്

 നോ എന്‍ട്രി 
 നിര്‍മാണം 
 വല്ലാര്‍പാടം റോഡ്‌  നിര്‍മാണം
0